Znaczenie godzin w punkcie – Godziny w punkcie na zegarze np 18:00

Znaczenie godzin w punkcie

Znaczenie godzin w punkcie – Godziny w Punkcie na zegarze

Strona główna

Numerologia pomaga nam zrozumieć znaczenie godzin zegarowych, a także oblicza liczby, które wynikają z daty urodzenia i imion, więc litery imion (nazwisko, imię…) są najpierw przekształcane w liczby, podobnie jak to się robi w Kabale.

Notacja 12 godzin i 24 godzin

Znaczenie godzin w punkcie

Oryginalna numerologia Pitagorasa używała 12-godzinnego zegara, obecnie znanego jako czas amerykański. Współczesna numerologia, oczywiście, oblicza również czas pierwotny.

W niektórych programach numerologicznych można znaleźć informacje o AM i PM dla danych czasów. AM (ante meridiem) reprezentuje godziny od 00:00 do 11:59, a PM (post meridiem) godziny od 12:01 do 23:59 w notacji 24-godzinnej. Stara NumeraViva używała pisowni AM-PM, ale budziło to pewne wątpliwości; dlatego nowa NumeraViva używa informacji o czasie w notacji 24-godzinnej.


Obliczanie z czasem (np. kod życia, numeroskop, kompozyty)

Znaczenie godzin w punkcie

Notacja 24-godzinna jest oczywiście używana tylko do pokazywania czasu. Obliczenia numerologiczne przeprowadzane są przy użyciu czasu „numerologicznego”, tzn. w notacji 12-godzinnej i dzięki temu rozumieją znaczenie godzin w punkcie.

Jest to szczególnie widoczne w obliczeniach dla numeroskopu oraz w obliczeniach złożonych. Ale również tak ważna liczba jak kod życia jest określana za pomocą czasu numerologicznego (jeśli czas jest znany).

godziny w punkcie znaczenie

Znaczenie magicznych godzin w punkcie

Znaczenie godzin w punkcie

Przykład kodu życia: godzina urodzenia 12.3.1978 15:39 skutkuje kodem życia 122333789 (i kodem uczenia się 4560), ponieważ czas z cyframi 3, 3 i 9 z 3:39 (PM) wchodzi do określenia kodu życia. Liczby te są również wykorzystywane przy tworzeniu numeroskopu.


Astrologia lub I Ching Czakry Mandala i Numerologia

Znaczenie godzin w punkcie

W astrologii lub I-Ching Chakra Mandala, dokładny czas jest bardzo ważny, ponieważ w tych systemach pozycje planet są określane zgodnie z tym czasem. Numerologia może liczyć tylko datę urodzenia i w ten sposób ujawnić wiele cech danej osoby.

Jednak współczesna numerologia oblicza również dokładny czas urodzenia, czyli godzinę urodzenia, jeśli jest ona znana z całą pewnością.

Jeśli nie znasz czasu urodzenia, astrologia i I Ching Chakra Mandala mogą brać pod uwagę tylko aspekty, które są ważne dla danego dnia, tzn. aspekty, które są ważne dla całego dnia. Aspekty dzienne nie uwzględniają pozycji Księżyca i ascendentu, choć w wielu analizach (zwłaszcza analizach gwiazd) Księżyc i ascendent są brane pod uwagę, choć czas urodzenia nie jest znany.

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00


Zawartość tej strony

Nie kradnij tekstów z tej strony. Pomysł i opracuj własne teksty. Myślenie nie boli. :)